Regulaminy dostępne na stronie organizatora zawodów:http://triathlon-lipiany.pl/regulaminy/